Samen werken aan jouw groei! 

  • Begeleiden naar zelfstandigheid/zelfredzaamheid
  • Dag- en weekstructuur aanbrengen
  • Netwerk opbouwen en onderhouden
  • Administratie, financiën en post op orde krijgen en houden
  • Huishoudelijke taken op orde krijgen en houden
  • Opvoedondersteuning
  • Ondersteuning bij het zoeken naar werk/dagbesteding/scholing en ondersteuning bij het behouden van werk of dagbesteding
  • Ondersteunen bij diverse contacten, bijv. met familie, buurt, andere zorgaanbieders, artsen, bewindvoerders e.d.

Hoe werkt dit financieel


Wagiso Beheer werkt in geval van begeleiding alleen gefinancierd vanuit  een 
Persoons Gebonden Budget (PGB) vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Het persoonsgebonden budget is een subsidie van de overheid waarmee u zorg in kunt kopen. Een PGB is bedoeld voor mensen die door ziekte of een beperking zorg of begeleiding nodig hebben en deze zelf willen inkopen. 
Met een PGB huurt u zelf zorgverleners in en maakt u afspraken over de zorg die zij u geven, op uw tijd, op uw plaats, op uw manier.


 Mensen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig hebben zijn mensen met een beperking, aandoening of een stoornis. Denk aan ouderen, mensen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking of chronisch zieken. Iedereen die voldoet aan de voorwaarden heeft recht op een PGB. 

Indien gewenst kunnen wij ondersteunen bij de aanvraag!