Mantelzorg

 

Als mantelzorgmakelaar ondersteun ik de mantelzorger o.a. in de zoektocht naar de juiste hulp op onderstaande gebieden!

Daarnaast neem ik, op verzoek van de mantelzorger, regeltaken over. 
De mantelzorger is altijd in de lead. Doel is om de mantelzorger te ontzorgen en ondersteunen waar nodig. 

Mantelzorg makelaar

Zorg

 • Informatie/ contacten met zorgaanbieders
 • Hulp bij (keukentafel) gesprekken 
 • Hulp bij aanvraag indicatie
 • Hulp bij keuze voor ZIN (zorg in natura) of PGB  Persoonsgebonden budget
 • Hulp bij het  schrijven van een persoonlijk plan

Wonen

 • Hulpmiddelen
 • Woningaanpassing
 • Vervoer
 • Huishoudelijke hulp
 • WMO

Welzijn

 • Inzet vrijwilligers
 • Dagbesteding
 • Vervangende mantelzorg zodat je even bij kunt komen (respijt)

Inkomen/werk

 • Verlofregelingen
 • Hulp bij werk-mantelzorg
 • Mantelzorg-vriendelijk personeelsbeleid
 • Passend onderwijs
 • Hulp voor jonge Mantelzorgers 
 • Eigen bijdrage
 • Subsidies
 • Toeslagen 

Wet- en regelgeving

 • WMO
 • WLZ
 • Jeugdwet
 • Participatiewet
 • ZVW

Hoe werkt het financieel?

De kosten voor de mantelzorgmakelaar kunnen op verschillenden manieren gefinancierd worden:

Via de zorgverzekeraar

Steeds meer zorgverzekeraars hebben de mantelzorgmakelaar opgenomen in hun aanvullende pakket.


Gemeente

Een aantal gemeenten vergoedt de mantelzorgmakelaar.

Via het PGB

Heb je een Persoonsgebonden Budget met een vrij besteedbaar bedrag? Dan kun je dit inzetten om de kosten (gedeeltelijk) te dekken.

Via de werkgever

Heb je een betaalde baan? Sommige werkgevers vergoeden de mantelzorgmakelaar.